Semantički okvir: Djelovanje
Glosirano ime:
Action
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Intentionally_act
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
ACTION
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
djelovanje.n
djelovati.v
činiti.v
raditi.v
radnja.n