Metafora: ZAPREKA DJELOVANJU JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO ACTION ARE PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO ACTION ARE PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Velika zapreka njegovu napredovanju bila je njegova nepismenost.

Glosirani primjer:

A_big obstacle to_his promotion was his illiteracy.

Engleski prijevod primjera:

A big obstacle to his promotion was his illiteracy.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-