Semantička uloga: napor
Glosirana uloga:
effort
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
količina napora koju djelovatelj primjenjuje kako bi izvršio radnju
Uloga u FrameNetu:
-