Metafora: SVRHOVITO DJELOVANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE
Glosirano ime:
PURPOSEFUL ACTION IS GOAL-DIRECTED MOTION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
PURPOSEFUL ACTION IS GOAL-DIRECTED MOTION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Sigurnim korakom idemo prema svom cilju - dvostrukoj kruni.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We are confidently moving towards our goal – the double crown.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

ići prema cilju

Napomena uz primjer:

-