Metafora: NAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA
Glosirano ime:
MANNER OF ACTION IS MANNER OF MOVEMENT
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MANNER OF ACTION IS MANNER OF MOVEMENT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U opsežnom govoru na studentskom summitu u subotu navečer nakon ulaska na pozornicu u stilu WWE-a, bivši predsjednik protrčao je kroz svoj izlizani popis zamjerki o klimatskoj krizi, medijima, trans osobama i svojoj ambivalentnosti prema NATO-u.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

In an extensive speech at the student summit on Saturday night, after entering the stage in WWE style, the former president ran through his worn-out list of grievances about the climate crisis, the media, transgender people, and his ambivalence towards NATO.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

protrčati kroz popis

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

hvatao bi se rukama i nogama za skliske zidove svog kazivanja i polako bi se uzverao do površine

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He would grasp with his hands and feet at the slippery walls of his narrative and slowly climb up to the surface.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

inovativna metafora

Primjer teksta:

tu se priroda posrćući zaustavila u zamrznutoj bljuvotini mržnje

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

There, nature stumbled to a halt in the frozen vomit of hatred.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

inovativna metafora

Primjer teksta:

krećemo se kroz paučinu svojih briga

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We move through the cobweb of our worries.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

inovativna metafora

Primjer teksta:

živjeti u tuđini znači kretati se u praznom prostoru vislko iznad zemlje bez zaštitne mreže koju čovjeku osigurava njegova vlastita zemlja

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Living in a foreign land means moving through an empty space high above the ground without the safety net that one's own country provides.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

inovativna metafora