Metafora: TEŠKOĆA JE ZAPREKA KRETANJU
Glosirano ime:
DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOVEMENT
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOVEMENT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ego stoji na putu sreće.

Glosirani primjer:

The_ego stands on the_way of_happiness.

Engleski prijevod primjera:

The ego stands in the way of happiness.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-