Metafora: SVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
Glosirano ime:
PURPOSEFUL ACTION IS SELF-PROPELLED MOTION TO A_DESTINATION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
PURPOSEFUL ACTION IS SELF-PROPELLED MOTION TO A DESTINATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Prema znanstvenicima mjere koje su dosada zemlje zacrtale neće dovesti do željenog cilja - ograničavanja porasta globalne temperature za ne više od dva stupnja Celzija do 2100. u odnosu na prosječnu temperaturu na planetu u predindustrijsko doba.

Glosirani primjer:

According_to scientists the_measures that so_far countries have_drawn will_not lead to the_desired goal - limiting the_increase_in global temperature for not more than two degrees Celsius by 2100 in comparison to the_average temperature on the_planet in the_preindustrial age.

Engleski prijevod primjera:

According to scientists, the measures that have been taken so far by certain countries will not lead to the desired goal - limiting the increase in global temperature for no more than two degrees Celsius by 2100, when compared to the average temperature on the planet in the preindustrial age.

Izvor primjera:
www.dnevno.hr
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-