Metafora: SPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA
Glosirano ime:
ABILITY TO ACT IS ABILITY TO MOVE
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno; Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ABILITY TO ACT IS ABILITY TO MOVE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

S takvim ljudima u vlasti, Hrvatska će konačno moći krenuti naprijed.

Glosirani primjer:

With these people in government, Croatia will finally be_able to_go forward.

Engleski prijevod primjera:

With people like these in the government, Croatia will finally be able to move forward.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

U ovome primjeru očituje se i metafora NAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED.