Metafora: UZROKOVANA NEMOGUĆNOST DJELOVANJA JE ONEMOGUĆENJE KRETANJA PUTOM
Glosirano ime:
CAUSED INABILITY TO ACT IS PREVENTION OF MOTION ALONG A PATH
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CAUSED INABILITY TO ACT IS PREVENTION OF MOTION ALONG A PATH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Na putu izvozu mlijeka u EU stoje tri zakona.

Glosirani primjer:

On the_way of_export of_milk in EU stand three laws.

Engleski prijevod primjera:

Three different laws stand in the way of exporting milk to the EU.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Znači li to da je tehnološki napredak zaustavio našu evoluciju?

Glosirani primjer:

Does this mean that the_technological progress stopped our evolution?

Engleski prijevod primjera:

Does this mean that the technological progress has stopped our evolution?

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-