Semantički okvir: Proces
Glosirano ime:
Process
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Process
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
PROCESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
proces.n