Metafora: DJELOVANJE JE KRETANJE PUTOM
Glosirano ime:
ACTION IS MOTION ALONG A PATH
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACTION IS MOTION ALONG A PATH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Uloga u ciljnom okviru:
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Uloga u ciljnom okviru:
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Uloga u ciljnom okviru:
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Uloga u ciljnom okviru:
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
ono što otežava djelovanje
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
zapreka kretanju putom
Tip logičkoga slijeda:
-
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
uzrokovana nemogućnost djelovanja
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
onemogućeno kretanje poutom
Tip logičkoga slijeda:
-
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
sposobnost djelovanja
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
sposobnost kretanja
Tip logičkoga slijeda:
-
Primjer teksta:

Znanstvena, industrijska i Francuska revolucija, a u nekim pogledima i ona socijalistička, bile su prekretnice na tom putu napretka.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The scientific, industrial, and French revolutions, and in some respects the socialist one, were milestones on that path of progress.

Izvor primjera:
https://tim-press.hr/hr/knjige/napredak/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-