Metafora: NE MOĆI DJELOVATI JE BITI U LABIRINTU
Glosirano ime:
NOT BEING ABLE TO ACT IS BEING IN A MAZE
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
NOT BEING ABLE TO ACT IS BEING IN A MAZE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Nikako ne mogu izaći iz labirinta nelikvidnosti!

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/910870/nikako-ne-mogu-izaci-iz-labirinta-nelikvidnosti/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

njegov život se već odavno smirio, izgubio snagu zamaha pa opstoji još samo posredno, u labirintima sjećanja

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

His life had long since settled down, lost its momentum, and now exists only indirectly, in the labyrinths of memory.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

labirint sjećanja

Napomena uz primjer:

-