Metafora: KRAJ DJELOVANJA JE KRAJ PUTA
Glosirano ime:
END OF AN ACTION IS THE END OF A PATH
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Put
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
END OF AN ACTION IS THE END OF A PATH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Stigli smo do kraja puta, nezavisnost Kosova je neizbježna!

Glosirani primjer:

We have_come until the_end of_the_road, the_independence of_Kosovo is inevitable!

Engleski prijevod primjera:

We have reached the end of our road, the independence of Kosovo is inevitable!

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-