Semantička uloga: djelovatelj
Glosirana uloga:
actor
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-