Semantička uloga: efektor
Glosirana uloga:
effector
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
dio tijela ili instrument koji djelovatelj rabi kako bi izveo radnju
Uloga u FrameNetu:
-