Semantički okvir: Emocija
Glosirano ime:
Emotion
Opis:

Osjećaj.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Emotion
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
emocija.n
osjećati.v
osjećaj.n