Semantička uloga: stupanj emocije
Glosirana uloga:
emotion_level
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-