Metafora: EMOCIJA JE SILA
Glosirano ime:
EMOTION IS FORCE
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

vidi Kovecses (2000:61)

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
EMOTION IS FORCE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Uloga u ciljnom okviru:
Napomena:
-
Uloga u izvornom okviru:
Napomena:
-
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
emocije djeluju bez mogućnosti izravnog utjecaja od doživljavatelja
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
-
Tip logičkoga slijeda:
-
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
emocije djeluju svsishodno i neovisno od strane doživljavatelja
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
-
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
emocije djeluju neovisno i u suprotnosti s željama subjekta
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
-
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Primjer teksta:

Bijes se u njemu gomilao i eksplodirao u najnezgodnijem trenutku.

Glosirani primjer:

The_rage piled_up in him and exploded at the_most_inconvenient moment.

Engleski prijevod primjera:

The rage welled up within him, and exploded at the most inconvenient moment.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-