Semantička uloga: emocija
Glosirana uloga:
emotion
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-