Semantička uloga: uzrok emocije
Glosirana uloga:
cause_of_emotion
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-