Semantička uloga: um
Glosirana uloga:
mind
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
um doživljavača emocije
Uloga u FrameNetu:
-