Semantička uloga: granica emocije
Glosirana uloga:
emotion_limit
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-