Semantički okvir: Tjelesno funkcioniranje
Glosirano ime:
Bodily functioning
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Bodily functioning
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
tjelesni.a
funkcionirati.v