Semantička uloga: tjelesni učinak
Glosirana uloga:
bodily_effect
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
učinak emocije na tijelo
Uloga u FrameNetu:
-