Semantička uloga: izgled lica
Glosirana uloga:
face_appearance
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-