Semantička uloga: tijelo
Glosirana uloga:
body
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
tijelo doživljavača emocije
Uloga u FrameNetu:
-