Semantički okvir: Kretanje
Glosirano ime:
MOTION
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
MOTION
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
kretanje.n
kretati_se.v
hodati.v
pokrenuti_se.v
koračati.v
korak.n
krenuti.v