Metafora: VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE UDALJAVA OD EGA
Glosirano ime:
TIME IS AN OBJECT MOVING AWAY FROM EGO
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kako vrijeme bude odmicalo sve manje ljudi će vas se sjetiti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

As time goes by, fewer and fewer people will remember you.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme odmiče

Napomena uz primjer:

-