Metafora: NEMOGUĆNOST MIŠLJENJA JE NEMOGUĆNOST KRETANJA
Glosirano ime:
BEING UNABLE TO THINK IS BEING UNABLE TO MOVE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BEING UNABLE TO THINK IS BEING UNABLE TO MOVE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Svaki dan učim ko konj, ali ne mičem se s mjesta, ni naprijed ni nazad.

Glosirani primjer:

I am learning every day like a horse, but I am not moving from the place, neither forward nor backwards

Engleski prijevod primjera:

I am learning every day like a horse, but I am not moving from the place, neither forward nor backwards

Izvor primjera:
Internet
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-