Metafora: MIŠLJENJE JE KRETANJE
Glosirano ime:
THINKING IS MOVING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THINKING IS MOVING
Status:
U radu
Ime inačice:
RAZMIŠLJANJE JE KRETANJE
Izvor inačice:
-
Stranica inačice:
-
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
u vezi s izvornim okvirom
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U razgovoru sa našim kupcima, došli smo do zaključka da moramo problem nekako riješiti na obostrano zadovoljstvo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

In conversation with our customers, we came to the conclusion that we must solve the problem to the mutual satisfaction of both parties.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

doći do zaključka

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Krenuli smo od pretpostavke da dijete ima pravo upoznati tradiciju svog zavičaja i na tome graditi svoj kulturni identitet.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We started (moving) from the assumption that a child has the right to learn about the tradition of their homeland and build their cultural identity on that foundation.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

krenuti od pretpostavke

Napomena uz primjer:

-