Metafora: RAZMIŠLJANJE O X JE KRETANJE OKO X
Glosirano ime:
THINKING ABOUT X IS MOVING IN THE AREA AROUND X
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THINKING ABOUT X IS MOVING IN THE AREA AROUND X
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Udaljavamo se od teme.

Glosirani primjer:

We are moving away from the topic

Engleski prijevod primjera:

We are moving away from the topic

Izvor primjera:
Internet
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Približavamo se zaključku.

Glosirani primjer:

We are approaching the conclusion.

Engleski prijevod primjera:

we are approaching the conclusion

Izvor primjera:
Internet
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Uskoro ćemo se vratiti na temu.

Glosirani primjer:

We will go back on topic soon.

Engleski prijevod primjera:

We will go back on topic soon.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-