Metafora: GLAZBA JE KRETANJE
Glosirano ime:
MUSIC IS MOTION
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Cijeli život sviram gitaru, naslušao sam se svega i svačega i kada živiš 24 sata s glazbom uvijek ti kroz glavu prolaze neke melodije.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC 2.2
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-