Semantička uloga: brzina
Glosirana uloga:
speed
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-