Metafora: PROCES JE KRETANJE
Glosirano ime:
PROCESS IS MOTION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
PROCESSES ARE MOVEMENTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
u vezi s ciljnim okvirom
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Od onda nema pomaka u procesu .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Since then, there has been no movement (progress) in the process.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

pomak u procesu

Napomena uz primjer:

-