Metafora: MISAO JE ENTITET KOJI SE KREĆE
Glosirano ime:
THOUGHT IS A MOVING ENTITY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno; Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THOUGHT IS A MOVING ENTITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

misal mu na ńegova oslaka odhajaše

Glosirani primjer:

thought him on his donkey was_going

Engleski prijevod primjera:

thought of his was going on his donkey

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija

Primjer teksta:

nikako mi misal na um ne dohojaše

Glosirani primjer:

just_not to_me thought on mind was _coming

Engleski prijevod primjera:

thought was just not coming on my mind

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija

Primjer teksta:

Bivšem predsjedniku karlovačkog Gradskog vijeća Željku Gojšiću ne pada na pamet ostati na mjestu dopredsjednika Gradskog odbora HDZ-a.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
kaportal.rtl.hr
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

A misli su mu te na um dolazile...

Glosirani primjer:

But thoughts were to_him on mind coming...

Engleski prijevod primjera:

Thoughts were coming to his mind

Izvor primjera:
Hrvatska jezična riznica
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

svakojake im misli po pameti hođahu

Glosirani primjer:

all_kinds_of to_them thoughts over mind were_walking

Engleski prijevod primjera:

all kinds of thoughts were walking over his mind

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija