Metafora: SVRHOVITO RAZMIŠLJANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE
Glosirano ime:
PURPOSEFUL THINKING IS GOAL-DIRECTED MOTION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Krećemo se u dobrom smjeru u primjeni ove teorije.

Glosirani primjer:

We are moving in good direction in application this theory.

Engleski prijevod primjera:

In applying this theory, we are moving in a good direction

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Takvo nas razmišljanje vodi ka zaključku...

Glosirani primjer:

This us reasoning leads towards a_conclusion...

Engleski prijevod primjera:

This kind of reasoning is leading us towards a conclusion...

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-