Semantička uloga: kretač
Glosirana uloga:
mover
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-