Metafora: VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE PREMA PROMATRAČU
Glosirano ime:
TIME IS SOMETHING MOVING TOWARD YOU
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS SOMETHING MOVING TOWARD YOU
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Zima nam se približava kraju, evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog proljeća

Glosirani primjer:

Winter us is coming closer, here what us weather expects this spring.

Engleski prijevod primjera:

Winter is coming. Here's the weather forecast for the spring.

Izvor primjera:
http://www.vecernji.hr/hrvatska/zima-nam-se-priblizava-kraju-evo-kakvo-nas-vrijeme-ocekuje-ovog-proljeca-1061491
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-