Metafora: VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE PREMA EGU
Glosirano ime:
TIME IS AN OBJECT MOVING TOWARDS EGO
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS SOMETHING MOVING TOWARD YOU
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Približava nam se proljeće i sve topliji dani zbog čega ćemo sve više susretati zmije u prirodi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Spring is approaching, and with it the warmer days, which means we will encounter snakes in nature more frequently.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

približava nam se proljeće

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Približava se vrijeme adventa i zadnji je tren da odlučite kakav će adventski vijenac ove godine krasiti vaš dom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The Advent season is approaching, and it's the last moment to decide what kind of Advent wreath will adorn your home this year.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme se približava

Napomena uz primjer:

-