Semantički okvir: Putovanje
Glosirano ime:
Travel
Opis:

svrhovito kretanje kroz prostor da bi se prešla udaljenost od jedne do druge lokacije

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Travel
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Travel
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
Hrvatski; potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

Izravni hiponim

Ne postoje inferencije!
putovati.v
putnik.n
put.n
putovanje.n