Semantička uloga: putnik
Glosirana uloga:
traveler
Tip uloge:
agens
Definicija uloge:
osoba koja poduzima putovanje
Uloga u FrameNetu:
Traveler