Metafora: AKTIVNOST JE PUTOVANJE
Glosirano ime:
ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Pri osposobljavanju uređaja slijedi ove korake...

Glosirani primjer:

At turning on the_device follow these steps ...

Engleski prijevod primjera:

While turning on the device, follow these steps...

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

slijediti korake

Napomena uz primjer:

-