Semantička uloga: područje
Glosirana uloga:
area
Tip uloge:
location
Definicija uloge:
prostor na kojem se putovanje odvija
Uloga u FrameNetu:
Area