Semantička uloga: polazište
Glosirana uloga:
source
Tip uloge:
source
Definicija uloge:
mjesto s kojega putovanje započinje
Uloga u FrameNetu:
Source