Semantički okvir: Put
Glosirano ime:
Path
Opis:

Semantička uloga unutar okvira izvor - put - cilj

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
SPG
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Path
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
unutar okvira
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
put.n
putovati.v
putovanje.n
putnik.n