Semantička uloga: put
Glosirana uloga:
path
Tip uloge:
path
Definicija uloge:
ruta kojom se putovanje odvija
Uloga u FrameNetu:
Path