Semantička uloga: cilj
Glosirana uloga:
goal
Tip uloge:
goal
Definicija uloge:
mjesto na kojem putovanje završava
Uloga u FrameNetu:
Goal