Semantička uloga: sredstvo putovanja
Glosirana uloga:
means_of_travel
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
sredstvo kojim se putovanje provodi
Uloga u FrameNetu:
Mode_of_transportation