Semantički okvir: Izvor - put - cilj
Glosirano ime:
Source_path_goal
Opis:

Sekvencija lokacija (izvor, put i cilj) koje zauzima entitet (trajektor) tijekom vremena. Lokacije se definiraju u odnosu na drugi entitet (orijentir).

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Source_path_goal
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
SPG
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Source path goal
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

Izvor - put - cilj jest dinamična inačica okvira trajektor - orijentir, u kojem se izmjenjuju profilirana područja

Tip inferencije:
-
Opis inferencije:

Sekvencijski poredak lokacija ima ove inferencije: ako je trajektor na putu, onda je bio (ali više nije) na izvoru; ako je trajektor na cilju, onda je bio (ali više nije) na izvoru i na putu.

Ne postoje relevantne leksičke jedinice!