Semantička uloga: trajektor
Glosirana uloga:
trajector
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
uloga u okviru trajektor - orijentir
Uloga u FrameNetu:
trajector