Semantički okvir: Trajektor - orijentir
Glosirano ime:
Trajector - landmark
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Trajector-Landmark
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Trajector landmark
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
Ne postoje relevantne leksičke jedinice!